On-line vydavateľstvo vážnej hudby je divíziou Slovak Music Bridge, v.o.s., ktorá je zameraná na produkciu notových materiálov vo všetkých jej etapách a formách. Od zadávania tvorivých objednávok skladateľom, cez uzatváranie vydavateľských zmlúv na už vytvorené diela, výrobu kompletného notového materiálu, až po najmodernejšie formy predaja partitúr prostredníctvom internetu. Ponúkame rozpis a výrobu notových materiálov pre orchestre, komorné súbory, zbory, hudobné školy, umelecké a kultúrne inštitúcie v špičkovej kvalite a v krátkych dodacích termínoch. Základom notografickej produkcie je odborne vyškolený tím pracujúci na báze moderného softvérového nástroja Sibelius®, ktorý poskytuje vynikajúce možnosti pre komplexné, profesionálne notografické riešenia.
Slovak Music Bridge, v.o.s. prevádzkuje internetový obchod s notovými partitúrami, ktorý skladateľom poskytuje efektívny portál pre prezentáciu diel a pre používateľov a záujemcov o slovenskú hudbu kdekoľvek vo svete je atraktívnym riešením interaktívneho prístupu k novým skladbám.
Slovak Music Bridge, v.o.s. je autorizovaným predajcom notačného programu Sibelius Professional a pridružených produktov pre Slovenskú republiku. Okrem kurzov a seminárov zameraných na vzdelávanie v oblasti digitálneho notopisu, ponúkame aj odborné poradenstvo pri výbere jednotlivých softvérových produktov, vypracovanie kompletných riešení pre zriadenie IT pracovísk na hudobných školách a v hudobných inštitúciách, vrátane dodávky a autorizovanej inštalácie kompletného hardvérového (počítače, siete, periférie) aj softvérového vybavenia.