20. 09. 2007 | KVINTOVÝ DVOJKONCERT (Q2k)
koncertná premiéra kompletného súborného diela (44 skladieb)
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
Charakteristika: Mimoriadna reprezentačná spoločensko-kultúrna udalosť prekračujúca rámec bežného koncertného života. Podujatie pozostávajúce z dvoch koncertných blokov predelených recepciou vyplnenou zaujímavými sprievodnými aktivitami. 9 skladieb odznelo v jedinečnej interpretácii samotných autorov (A. Demoč, J. Gahér, M. Háasz, M. Lejava, M. Novák, M. Pejhovský, D. Remeň, V. Rusó, K. Sarkisian). Interpretmi ďalších skladieb boli 18 poprední slovenskí klaviristi, ktorých si vo väčšine prípadov vybrali samotní skladatelia. Koncert bol v priamom prenose vysielaný Slovenským rozhlasom (Rádio Devín).
Toto podujatie získalo certifikát Guinness World Records™ v kategórii „Najväčší počet skladieb interpretovaných skupinou interpretov za 24 hodín“. (Pôvodný návrh na zápis do Guinessovej knihy rekordov znel „Najväčší počet skladieb premiérovaných na jednom koncerte“.) Udeleniu certifikátu predchádzal schvaľovací proces, v ktorom bolo potrebné predložiť aj oficiálne potvrdenia o realizácii a priebehu celého podujatia. Tieto potvrdenia vystavilo Ministerstvo kultúry SR a Slovenský rozhlas (Rádio Devín).
Program: kompletné súborné dielo Kvintové variácie slovenských skladateľov (všetkých 44 skladieb)
Interpreti: Magdaléna Bajuszová, Ivan Buffa, Diana Cibuľová, Sylvia Čápová-Vizváry, Adrián Demoč, Jozef Gahér, Matej Háasz, Jevgenij Iršai, Daniela Kardošová, Mayuko Kida, Róbert Kohútek, Veronika Lacková, Marián Lejava, Elena Letňanová, Jana Martinčeková, Milan Novák, Jordana Palovičová, Miroslav Pejhovský, Daniel Remeň, Vladimír Rusó, Karine Sarkisian, Miki Skuta, Vladislav Šarišský, Ivan Šiller, Janette Šingerová-Katinová, Paulína Šmatláková, Daniela Varínska
Sprievodný program: zvučka projektu, dataprojekcia počas koncertu (informácie o jednotlivých skladbách a skladateľoch), počas prestávky príhovor zástupcov Slovak Music Bridge, video-prezentácia prvého on-line vydavateľstva notových partitúr na Slovensku, ukážky tlačených notových materiálov ku skladbám uvedeným na koncerte, expozícia kolekcie skladateľských rukopisov, recepcia
Organizátori: Slovak Music Bridge, v.o.s., BKIS, Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2007, Hlavné mesto SR Bratislava
Podujatie podporili: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Hudobný fond, Biznisuite Catering
Mediálni partneri: Slovenský rozhlas (Rádio Devín), Hudobný život, kultura.sk, Webnoviny