KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
NÁZORY INTERPRETOV na skladby, ktoré predviedli na Kvintovom Dvojkoncerte. Vyjadrenia klaviristov boli zozbierané vo fáze štúdia diel v období 2 – 3 týždňov pred ich koncertnou premiérou. Interpreti odpovedali na otázku:

Čo si myslíte o skladbe/skladbách, ktorú/é budete interpretovať v rámci Kvintového Dvojkoncertu?

Magdaléna Bajuszová (Matej, Kolkovič, Krák, Papanetzová)
Pre tento projekt som naštudovala 11 skladieb a myslím si niečo o každej. Do niekoľkých spoločných slov to nedokážem sformulovať. Poznámka: M. Bajuszová realizovala aj štúdiovú nahrávku 11 skladieb zo súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov.

Ivan Buffa (Bokes, Oliveira-Bachratá, Podprocký, Vajo)
Skladby ako cyklus sú veľmi rôznorodé po každej stránke a poskytujú celistvý obraz skladateľských poetík niekoľkých generácií. Sú dôkazom, že vývoj slovenskej hudby má gradujúci potenciál smerom do budúcnosti. Poznámka: I. Buffa realizoval aj štúdiovú nahrávku 11 skladieb zo súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov.

Diana Cibuľová (Berger, Buffa, Kmiťová)
Sú po každej stránke príkladom pestrosti slovenskej hudby. Poznámka: D. Cibuľová realizovala aj štúdiovú nahrávku 11 skladieb zo súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov.

Sylvia Čápová-Vizváry (Dibák, Domanský)
Skladby sú invenčne zaujímavé a klaviristicky vďačné.

Jevgenij Iršai (M. Burlas)
Mám iba jednu, je dobrá.

Daniela Kardošová (Konečný)
Fantázia in Es od Ivana Konečného nesie v sebe charakteristické prvky jeho klavírneho vyjadrovania. Interpretovi poskytuje voľnosť a využitie širokej škály jeho reprodukčno-tvorivých schopností.

Mayuko Kida (Machajdík, Pezynskyj)
Skladba Petra Machajdíka znie to ako nejaká smutná spomienka. V skladbe Dr. Pezynského je rytmus veľmi zaujímavo spracovaný, ale je to na jednej línii.

Róbert Kohútek (Zach)
nevyjadril sa

Veronika Lacková (Kubička)
Ohromná skladbička.

Elena Letňanová (M. Bázlik)
Moment musical pre Sebastiana (2007), Mira Bázlika, matematika, môjho bývalého profesora matematiky na STU – na Fakulte architektúry, je typickým príkladom logickej a organickej výstavby hudobnej skladby s jasným členením, poriadkom, založenej na téme b-a-c-h, variačným procesom, jej obratmi, augmentáciou, diminúciou, oktávovým, akordickým, terciovým a fugátovým spracovaním. Kvinty sa ozývajú už v prvých 8 taktoch spolu s témou v oktávach a v záverečnej Es-durovej variácii v ľavej ruke ako akordický orgel-punkt, spolu s augmentovanou témou. Skladba pôsobí víťazne, má úseky chromatického napätia, tušenia-otvorenosti.

Jana Martinčeková (Grob)
Je to skladba, ktorá nás vnútorne spája (syn – otec – mama), aj keď náš menší syn cez prázdniny narástol.

Jordana Palovičová (Betko, Hatrík)
Okrem interpretačného hľadiska ma dané skladby (autori J. Hatrík, M. Betko) zaujali aj z aspektu ich využitia v pedagogickom procese pri kultivácii tónotvorby, respektíve relaxácie hracieho aparátu.

Miki Skuta (I. Bázlik, Krška, Salamon-Čekovská)
Nakoľko mám za úlohu nahrať 11 skladieb z tých, ktoré zaznejú na koncerte, dostal som aspoň „štvrtinový“ prehľad. Samozrejme úroveň 44 skladieb musí byť kolísavá. To platí aj pre ten výber, ktorý sa dostal ku mne. V každom prípade, každá skladba hovorí asi viac o skladateľovi, než o kvinte. A to je zaujímavé pri každej skladbe. Poznámka: M. Skuta realizoval aj štúdiovú nahrávku 11 skladieb zo súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov.

Vladislav Šarišský (Koňakovská)
Skladba Verše pre klavír od Lucie Koňakovskej zhmotňuje zvláštny emocionálny náboj, akýsi ticho tlejúci nepokoj vášne, ktorá sa so svojimi ohromnými rozmermi stráca práve v okamihu odhalenia svojej tváre a totožnosti.

Ivan Šiller (Borzík, Milakovič, Valenta)
3 skladby – 3 úplne odlišné hudobné stvárnenia.

Janette Šingerová-Katinová (Bodnár)
Nedeľná fraktúra N. Bodnára je taký malý nezáväzný úlet, ktorý sa spočiatku tvári celkom inak, než ako sa v priebehu skladby vyvinie. Už samotný názov evokuje hudbu útržkovitú, prerývanú inými hudobnými nápadmi, ktoré tak rýchlo ako sa zjavia, aj zmiznú.

Paulína Šmatláková (Groll)
Pôsobí na mňa radostne a cítim v nej dynamizmus. Som veľmi zvedavá na celý projekt.

Daniela Varínska (Krajči, Zeljenka)
Študovala som to s veľkým záujmom a veľmi rada skladby verejne predvediem.