KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
20. 09. 2007 | KVINTOVÝ DVOJKONCERT
Slovenský rozhlas, Rádio Devín, 18.00 – 22.00
Priamy rozhlasový prenos z koncertnej premiéry súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov, ktorá sa uskutočnila v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. V prestávke viac ako štvorhodinového koncertu bola uskutočnená živá anketa so skladateľmi prítomnými na premiére.
Hudba: všetkých 44 skladieb zo súborného diela, zvučka projektu
Interpreti: M. Bajuszová, I. Buffa, D. Cibuľová, S. Čápová-Vizváry, A. Demoč, J. Gahér, M. Háasz, J. Iršai, D. Kardošová, M. Kida, R. Kohútek, V. Lacková, M. Lejava, E. Letňanová, J. Martinčeková, M. Novák, J. Palovičová, M. Pejhovský, D. Remeň, V. Rusó, K. Sarkisian, M. Skuta, V. Šarišský, I. Šiller, J. Šingerová-Katinová, P. Šmatláková, D. Varínska
Rozhovory: Betko, Bokes, Dibák, Domanský, Hatrík, Krajči, Matej, Papanetzová, Piaček, Podprocký.
Live nahrávka: Hubert Geschwandtner
Redaktor: Melánia Puškášová